T: +31 (0) 6 55 95 38 71| E: info@middenwegvledderbv.nl

 

April 2015

Teelt de grond uit biedt nieuwe kansen voor de bloembollenteelt. Teelt los van de ondergrond kan een oplossing bieden voor het probleem van bodemgebonden ziekten en de huidige noodzaak percelen ver van huis te zoeken.

 

Teelt de grond uit foto

 

Onderzoek, voorgaande jaren

 In 2013 is het onderzoek beperkt tot het substraatbeddensysteem en is vooral gekeken naar de teelt van uitgangsmateriaal (lelieschubben en geholde hyacintenbollen) en de doorteelt van het uitgangsmateriaal. De gedachte is dat wanneer teelt de grond uit door betere sturing kan bijdragen aan teeltverkorting, de extra investeringen in het systeem betaald kunnen worden. Daarnaast is de teelt van schoon uitgangsmateriaal van groot belang en dat kan in een teelt-de-grond-uit-systeem gerealiseerd 

Onderzoek, nieuw

Vanaf 2014 is het onderzoek aan bollen ondergebracht in de deel-PPS ‘Teelt de grond uit Lelie’. Dit onderzoek sluit aan op de doelstelling van Stichting ROL in Drenthe om lelies te vermeerderen en in 2 jaar door te laten groeien tot nieuwe schubbollen in bakken los van de ondergrond, zonder tussentijds oogsten en verwerken vanwege het risico van PlAMV-besmetting. Vanaf 2015 zijn ook de activiteiten van het voormalige praktijknetwerk ‘uitgangsmateriaal lelie teelt los van de ondergrond’ (Proeftuin Zwaagdijk en 6 Drentse lelietelers) ondergebracht in deze PPS. In 2013 en 2014 zijn binnen dit praktijknetwerk de eerste stappen naar een systeem van lelievermeerdering in bakken gezet.

Binnen de PPS wordt deze ontwikkeling voortgezet met kennis en onderzoek dat zich richt op de meer fundamentele vragen die bij de praktische ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem opdoemen, zoals:

Het inventariseren van resultaten van ‘oud’ weefselkweekonderzoek en schubonderzoek met het doel de regeneratie van jonge bolletjes op schubben en de uitgroei daarvan beter te kunnen sturen. Het doel is om per geplante schub 2 nieuwe schubbollen te oogsten. Minder of meer is niet wenselijk.

Teelttechnisch onderzoek t.b.v. het bakkensysteem, zoals het beïnvloeden van het aantal bolletjes dat per schub wordt aangelegd en van het aantal bolletjes dat uitloopt door middel van temperatuurbehandelingen en groeiregulatoren (alleen toegelaten groeiregulatoren en eventueel zeewierpreparaten met groeiregulerende eigenschappen); het onderzoeken van de geschiktheid van kokos als substraat in het bakkensysteem; het onderzoeken van de optimale watergift in het bakkensysteem

Groeikracht van het sortiment, met name Orientals en OT’s in het genoemde bakkensysteem met kale schub. Kan een breed sortiment leliecultivars inderdaad in 2 jaar uitgroeien tot schubbollen?

Vorstbescherming van jonge plantjes in april/mei m.b.v. biologisch afbreekbaar folie.

Resultaten

De eerste voorlopige resultaten van dit onderzoek worden eind 2015 verwacht (hiertoe wordt een heel beperkt deel van de schubben met jonge bolletjes opgerooid en beoordeeld). Eind 2016 wordt duidelijk of het oogsten van nieuwe schubbollen na 2 jaar haalbaar is en welke factoren daarin van belang zijn.

Communicatieactiviteiten

De resultaten van Teelt de grond uit bloembollen worden gedeeld met de sector tijdens open dagen, lezingen en studiegroepbijeenkomsten en tevens via artikelen in het vakblad en de website.

Contactgegevens

De Middenweg Vledder B.V.
Leliekwekerij & Akkerbouw
Middenweg 4
8381 XM Vledder - Nederland (Drenthe)
Telefoon: +31 (0) 6 55 95 38 71
E-mail: info@middenwegvledderbv.nl

Partly Cloudy

0°C

Vledder

Partly Cloudy

Vochtigheid: 100%

Wind: 14.48 km/h

  • 03 Jan 2019

    Scattered Showers 5°C 0°C

  • 04 Jan 2019

    Rain 6°C 3°C