T: +31 (0) 6 55 95 38 71| E: info@middenwegvledderbv.nl

Er is veel weerstand tegen de spuiten die over het land rijden. We willen u graag uitleggen wat er precies gedaan wordt en hoe wij hier heel milieubewust mee omgaan zodat u een beter beeld heeft wat en waarom dit gedaan wordt.
 
Spuiten van gewasbeschermingsmiddelen 
Het telen van kwalitatief goede leliebollen is onze missie. Om dit te realiseren dienen we onze leliegewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Naast aaltjes moet het gewas ook tegen onkruidgroei worden beschermd. In tegenstelling tot de aardappel of maïsteelt groeit het leliegewas niet snel dicht. Met name de paden tussen de bedden blijven open. Hierdoor kan er geregeld kieming van onkruidzaden plaatsvinden. Zodoende moeten we regelmatig herbiciden (onkruidbestrijdingsmiddel) spuiten, om ongewenste onkruidgroei te verhinderen. Er wordt gestreefd naar een minimale dosering per bespuiting op een tijdstip dat de onkruidplantjes nog in een pril stadium zijn. Door frequent te werken op jonge onkruidplantjes, kunnen we de uiteindelijke benodigde hoeveelheid herbiciden fors beperken. Dus liever frequent spuiten met een zo laag mogelijke dosering, waardoor er in totaal minder verbruikt wordt. Hierdoor is het zo dat er vaker gespoten wordt maar dit is juist beter voor het milieu. De laatste serieuze bedreiging van onze lelies vormt de vuurschimmel. De schimmel zorgt na infectie voor het vroegtijdig afsterven van het gewas en daardoor een fors lagere opbrengst. Periodiek dienen wij hiervoor te spuiten. Er wordt bij het spuiten goed gelet op de weersverwachting en de optimale spuitmomenten.
 
Spuitlicentie
Alle uitvoerenden van de gewasbeschermingsmiddelen zijn gecertificeerd en dienen regelmatig opnieuw een proeve van bekwaamheid af te leggen. Bij deze cursussen wordt veel aandacht besteed aan net, correct en plaatsspecifiek werken. De spuitapparatuur wordt regelmatig gecontroleerd op adequate werking. Middels GPS wordt zeer plaatspecifiek gespoten, met minimale overlap. Met driftreducerende techniek en spuitdoppen wordt ongewenste verwaaiing (drift) tot een een minimum beperkt.
Enorme dossiers dienen producenten vandaag de dag te overleggen bij de aanvraag van een registratie bij het College Toelating Bestrijdingsmiddelen en Biociden (CTGB). Dat alles en iedereen hier kritisch in meekijkt behoeft geen betoog en daar heeft niemand moeite mee. Echter een genuanceerdere kijk hier op is gewenst. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mogen geen effect hebben op de gezondheid van de mens of de omgeving.
 
Middelen die voor ons ter beschikking zijn zullen allen steeds vaker snel afbreken en daardoor zullen we deze in grote frequentie moeten toedienen. het spreekt vanzelf dat het klimaat (denk daarbij aan dikke buien en extreem hoge temperatuur) hierbij een grote rol spelen.
 
De lelieteelt heeft een positief effect op de bodemvruchtbaarheid. De praktijk leert dat vervolggewassen, bijvoorbeeld maïs of aardappelen, een behoorlijk hogere opbrengst laten zien. Dit draagt allemaal bij aan een meer vitaal platteland.
 
Buren
Indien er aangrenzende buren zijn bij percelen, houden wij een teeltvrije zone aan. We gaan met deze buren in gesprek, zodat de verwachting wederzijds voor het komende teeltseizoen duidelijk is. Dit om het risico op overlast ten gevolge van de bemesting, beregening en de verzorging te vermijden.
 
De acceptatie van ons bestaan en bezig zijn staat of valt bij de communicatie van de ondernemers met de omgeving.
Vertel wat je doet en doe wat je vertelt. Zeker een bloembollenbedrijf zal er rekening mee moeten houden dat men opereert in een glazen huis waar iedereen in meekijkt.
Wanneer alles ordentelijk en netjes wordt uitgevoerd zal de acceptatie door de omgeving veel makkelijker zijn.
Steeds proberen we uit te gaan van onze eigen kracht en met een open vizier iedereen tegemoet komen, vandaar ook dat deze website tot stand gekomen.
 
 
 
 

Contactgegevens

De Middenweg Vledder B.V.
Leliekwekerij & Akkerbouw
Middenweg 4
8381 XM Vledder - Nederland (Drenthe)
Telefoon: +31 (0) 6 55 95 38 71
E-mail: info@middenwegvledderbv.nl

Partly Cloudy

0°C

Vledder

Partly Cloudy

Vochtigheid: 100%

Wind: 14.48 km/h

  • 03 Jan 2019

    Scattered Showers 5°C 0°C

  • 04 Jan 2019

    Rain 6°C 3°C